Hallin sääntöjä on päivitetty

Hallin sääntöjä on päivitetty ja yksinkertaistettu. Sääntöjä on päivitetty sekä saadun palautteen että toiminnassa havaittujen täsmennystarpeiden vuoksi. 

Merkittävin muutos: Hallissa oleskellaan vain varauksen mukaisella kentällä/alueella, ja tarpeetonta oleskelua hallissa tulee välttää. Halliin siis mennään vasta kun oma varaus alkaa ja hallista poistutaan viipymättä varauksen päätyttyä.

Päivitetyt säännöt ovat voimassa tästä päivästä alkaen.