Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Ojangon Koiraurheilukeskus Oy, Y‑tunnus: 2349082-3

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Emeliina Tähtinen

Yleistä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista

Kun olet asiakkaana Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n (jäljempänä Koiraurheilukeskuksen) palveluissa tai muutoin asioit Koiraurheilukeskuksen kanssa, keräämme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on palveluiden tuottamiseksi tarpeellista.

Tiedot on kerätty eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joista näet kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Samoin rekisteriselosteista näkyvät kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset ja muuta tarpeellista tietoa, josta sinulla on oikeus tietää.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta kerätään. Pyynnön omien tietojesi saamiseksi voit tehdä sähköpostitse hallitus@ojanko.fi
Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista. Vaatimuksen tietojesi oikaisemiseksi voit tehdä sähköpostitse hallitus@ojanko.fi

Rekisteriselosteissa kerrotaan kunkin rekisterin osalta, jos tietoja luovutetaan säännönmukaisesti johonkin. Näiden säännönmukaisten luovutusten lisäksi henkilötietoja saadaan käyttää tilastollisia tarkoituksia varten. Tällöin tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.
Rekisteriselosteessa mainitulta yhteyshenkilöltä voit kysyä tietojesi käsittelystä.

Ojangon Koiraurheilukeskus Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja kansallista tietoturvaohjeistusta.


Rekisterin käyttötarkoitus​

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin

  • Asiakassuhteen hoitaminen

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Ja muu käyttäjän antama tieto

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet​

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on  oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.