Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n verkkopalvelua ja asiointia koskeva tietosuojaseloste

1. Johdanto 

Yksityisyytesi suojaaminen ja henkilötietojesi käsittelyn läpinäkyvyys on Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:lle (jäljempänä Koiraurheilukeskus) tärkeää. Tässä selosteessa kerromme henkilötietojesi käsittelystä, kun vierailet Koiraurheilukeskuksen verkkopalvelussa tai muutoin asioit kanssamme. 

Henkilötietojesi käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Huomaathan, että tämän selosteen lisäksi löydät alta Koiraurheilukeskuksen toimintaan liittyvät muut tietosuojaselosteet.

2. Rekisterinpitäjä

Ojangon Koiraurheilukeskus Oy 
Y-tunnus: 2349082-3
Pitkäsuonkuja 6
01230 Vantaa

Rekisterinpitäjän edustaja: hallitus (at) ojanko.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kun vierailet Koiraurheilukeskuksen verkkopalvelussa tai muutoin asioit kanssamme, käsittelemme henkilötietojasi asiakaspalvelun toteuttamiseksi ja asiakaspalautteiden käsittelemiseksi. Verkkopalvelumme käytöstä kerättyä tietoa käytetään myös käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja vierailijoiden tilastointiin. Lisäksi henkilötietojasi käsitellään verkkopalvelumme tietoturvallisuudesta huolehtimiseen siltä osin kuin tämä on välttämätöntä. Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan siinä määrin kuin se on palveluiden tuottamiseksi tarpeellista. 

Verkkopalvelussa jaettava linkki reaaliaikaiseen videokuvaan

Verkkopalvelustamme on mahdollista siirtyä seuraamaan Koiraurheilukeskuksessa järjestettävien kilpailujen ja tapahtumien reaaliaikaista videokuvaa. Kamerat ovat Koiraurheilukeskuksen omistamia, mutta niiden käyttö mahdollistetaan kilpailu- ja tapahtumajärjestäjille. Kilpailu- ja tapahtumajärjestäjät toimivat itsenäisesti rekisterinpitäjänä, ja heillä on kuvamateriaalille oma käyttötarkoituksensa ja tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste. Kilpailu- ja tapahtumajärjestäjillä on mahdollisuus saattaa reaaliaikainen videokuvamateriaali yleisön saataville Koiraurheilukeskuksen youtube-kanavan kautta.

Kuvaamisesta ilmoitetaan hallin sisäänkäynneillä erillisillä kylteillä.

Olethan suoraan yhteydessä kilpailusta tai tapahtumasta vastaavaan järjestäjään, mikäli haluat tutustua heidän tietosuojakäytäntöönsä ja henkilötietojen käsittelyyn tarkemmin. 

4. Käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietojasi joko tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksen tai f alakohdan mukaisen oikeutetun edun perusteella.

Suostumuksesi on käsittelyperusteena esimerkiksi verkkopalvelumme käyttämien evästeiden asettamiselle. Oikeutetun edun perusteella käsittelemme esimerkiksi antamaasi asiakaspalautetta.

5. Rekisteröityjen ryhmät ja käsittelemämme henkilötiedot

Rekisteröityjen ryhmiä ovat verkkopalvelun käyttäjät ja palautteenantajat.

Koiraurheilukeskukselle antamasi henkilötiedot

Verkkopalvelussamme on käytössä sähköinen lomake, jonka kautta keräämme henkilötietoja toimittamasi palautteen käsittelemiseksi. Lisäksi verkkopalvelusta löydät Koiraurheilukeskuksen yhteystiedot, joita voit käyttää asioidessasi kanssamme. Asioinnin yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja ovat perustietosi eli etu- ja sukunimi, edustamasi yritys/organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut yhteydenotossasi ilmaisemat henkilötiedot.

Verkkopalvelumme käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalvelumme on kaikille avoin eikä verkkosivuilla vieraileminen edellytä rekisteröitymistä.

Käytämme verkkopalvelussamme kuitenkin evästeitä (”cookies”), jotka keräävät analyysi- ja tilastotietoa verkkopalvelun käytöstä. Evästeitä käytetään parantamaan käyttäjäkokemustasi vieraillessasi verkkosivustollamme. Lisäksi käytämme evästeitä verkkosivuston kävijäliikenteen tilastointiin. Voit tutustua tarkemmin evästeiden käyttöön evästekäytännöstämme.

6. Henkilötietojen luovutukset  ja vastaanottajat

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden suorittama henkilötietojen käsittely

Koiraurheilukeskuksessa henkilötietojasi annetaan käsiteltäväksi ainoastaan henkilöille, joilla on työnsä tai asemansa puolesta peruste käsitellä tietoja.

Alihankkijoiden käyttö

Käytämme alihankkijoita verkkopalvelun tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen. Varmistamme, että henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietojasi vain tarvittavassa laajuudessa ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Edellytämme, että henkilötietojen käsittelijä huolehtii riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille

Tietojasi ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. 

Verkkopalvelussamme sinun on mahdollista itse aktivoida sosiaalisen median, kuten Facebook, Google, Instagram ja Youtube liitännäisiä. Ottaessasi tällaisen toiminnon käyttöön käytännössä itse siirrät henkilötietojasi valitsemillesi sosiaalisen median toimijoille. 

Käsitelläänkö henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolella?

Käsittelemme henkilötietojasi lähtökohtaisesti EU/ETA-alueella, mutta siirrämme rajoitetussa määrin henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Varmistamme tällöin siirrot tietosuoja-asetuksen mukaisesti, kuten varmistumalla alihankkijamme tietosuoja- ja tietoturvapolitiikasta ja toimintatavoista, käyttämällä EU-U.S. Data Privacy Framework sertifioitua toimijaa tai EU komission hyväksymiä vakiomallilausekkeita.  

7. Säilytysaika

Säilytämme tietojasi vain niin kauan, kuin on tarpeen.

Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan ja riippuu tietojen luonteesta. Poistamme tiedot, kun asiasi käsittely on päättynyt.

8. Suojaaminen

Toteutamme asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi. Toimenpiteillä varmistamme, etteivät henkilötietosi vahingossa tai lainvastaisesti tuhoudu, häviä tai muutu. Rajoitamme pääsyn henkilötietoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä aina oikeus:

1. saada tieto henkilötietojesi käsittelystä sekä tarkistaa itseäsi koskevat tiedot,

2. vaatia virheellisen tiedon oikaisua, ja

3. vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan tarkoittamissa tilanteissa


Lisäksi sinulla on oikeus:

4. vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi perustuen, mikäli käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Jos kuitenkin käsittelyyn on olemassa sellainen huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi, tietojesi käsittelemistä voidaan jatkaa,

5. vaatia tietojen poistoa muun muassa tilanteissa, joissa emme enää tarvitse henkilötietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen tai jossa henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti. Jos henkilötietojesi säilyttäminen on kuitenkin tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta poistaa tietojasi, ja/tai

6. peruuttaa aikaisemmin antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröitynä voit lähettää tietopyynnön tai rekisteröidyn oikeuksia koskevan vaatimuksen osoitteeseen hallitus (at) ojanko.fi

Tietojen antaminen edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavalla tavalla todentaa.

10. Asian saattaminen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä ei ole noudatettu tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutetun toimisto:

Käyntiosoite: Lintulahdenkuva 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: +358 29 566 6700
Kirjaamo: +358 29 566 6768
Sähköpostiosoite (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Toivomme kuitenkin, että toisit havaitsemasi epäkohdan esiin ensin rekisterinpitäjälle. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy osoitteesta https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

Tarkempia tietoja Koiraurheilukeskuksen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä:

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.