Ojangon Koiraurheilukeskus Oy asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Ojangon Koiraurheilukeskus Oy (Y-tunnus: 2349082-3)

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Postiosoite: Ojangon Koiraurheilukeskus Oy

Ojangon Koiraurheilukeskus Oy Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
 • käyttäjäkokemuksen parantaminen ja tuotekehitys
 • suoramarkkinointi
 • asiakkaan profilointi ja segmentointi
 • markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentaminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat tarkoitukset, jotka eivät ole yhteen sopimattomia yllä mainittujen kanssa

4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjältä saadut tiedot:

 • Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja ostotiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä varauksiin liittyvät tiedot (varaus, jono, myöhässä ja peruutus)
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • asiakkaan antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

5. Säännön mukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
asiakkaalta itseltään, kulkuoikeuden käytöllä (kulunvalvontalaiteet), sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteristä siirretään yhteystietoja asiakkaan suostumuksella markkinoinnin tarkoituksiin. Asiakkaan tili ja nimi tiedot siirretään pankkiaineistoon mahdollisissa rahanpalautus tapauksissa. Tietoja ei luovuteta tai siirretä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:lle sähköpostitse. Asiakkaan henkilöllisyys todennetaan henkilöllisyystodistuksella. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee lähettää sähköpostia hallitus@ojanko.fi. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Tietojen poisto tai siirto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytään omien tietojensa poisto Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n asiakasjärjestelmistä tai/ja omien asiakastietojen siirtoa. Poisto- tai siirtoasioissa tulee olla yhteydessä sähköpostitse. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään palveluntarjoajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään enintään viisi vuotta viimeisestä asiakkaan osto- tai varaustapahtumasta. Tämän jälkeen asiakasjärjestelmistä poistetaan kaikki asiakkaan henkilötiedot.