Ojangon Koiraurheilukeskus Oy Kameravalvonta

1. Rekisterinpitäjä

Ojangon Koiraurheilukeskus Oy (Y-tunnus: 2349082-3)

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Postiosoite: Ojangon Koiraurheilukeskus Oy

3. Rekisterin nimi

Ojangon Koiraurheilukeskus Oy Kameravalvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Turvakamerajärjestelmien tarkoituksena on rikosten ennaltaehkäisy, asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittämisen edistäminen. Henkilötietojen käytön perusteena on tarve asiakkaisiin, henkilökuntaan ja omaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäisyyn, turvallisuuden varmistamiseen ja rikostenselvittämisen edistämiseen sekä aiheutuneiden vahinkojen vastuukysymysten selvittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Henkilötietolaki 8 §
Videovalvonnasta ilmoitetaan toimitilassa ja alueella erillisillä kylteillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Toimitiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä oleskelevien ja liikkuvien henkilöiden kuvat

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat valvontakamerat, joiden kuvaamilta alueilta rekisterin tiedot kertyvät.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta minnekään. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos, jonka kohdalla tietojen luovuttamisen lainsäädännölliset edellytykset täyttyvä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteri sisältää automaattisesti ja teknisesti tallennettua tietoa, jossa ei lähtökohtaisesti ole virheellistä tietoa. Tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tallenne poistuu automaattisesti noin 2–4 viikon kuluessa.

Kielto-oikeus

Kuvatallenteessa olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen. Rekisteröidyn ei tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

Tietojen poisto tai siirto

ei ole

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto

Ei ole

Sähköisesti tallennetut tiedot

Tietoihin on pääsy vain Ojangon Koiraurheilukeskus Oy:n nimeämillä henkilöillä.
Kuvamateriaali tallentuu digitaalisesti palvelimelle, jonka käyttö on suojattu.

Säilytysaika

noin 2–4 viikkoa