Koronaohjeet 1.10.2021 alkaen

Koronaohjeet toistaiseksi

[Päivitetty 23.11.2021]

Vastuu tapahtuman koronajärjestelyistä on ensisijaisesti tapahtumajärjestäjillä. Teitä varten olemme koonneet tälle sivulle keskeisiä ohjeita.

1. ALUEELLISET RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän suositukset ja rajoitukset: https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemi…

Harrastustoiminnan järjestämisessä suositellaan muun muassa, että harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa, kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa vältetään ja että harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena. Harrastustoiminnassa suositellaan välttämään tarpeetonta fyysistä kontaktia ja noudattamaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta. Harrastustoiminnan ohje on voimassa toistaiseksi. Lähde: https://www.hus.fi/ajankohtaista/paakaupunkiseudun-koronakoordinaatioryh…

Kasvomaskin käyttöä koskevat suositukset

Pääkaupunkiseudulla palataan laajaan maskisuositukseen rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta. Suositus on voimassa 16.1.2022 asti. https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirusepidemi…

2. SEURATOIMINTA JA HARJOITTELU

Kokoontumisrajoituksilla ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta harjoittelutoimintaan:
”Koskevatko kokoontumisrajoitukset uimahallien, kuntosalien ja muiden liikuntatilojen toimintaa?”
”Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien rajoituksista eivät koske uimahallien ja muiden liikuntatilojen tavanomaista toimintaa.”

3. KILPAILUTOIMINTA

Agilitykilpailuita ei lähtökohtaisesti lueta yleisötilaisuuksiksi. Silloin kun alueella on kokoontumisrajoituksia suosittelemme tilaisuuksien järjestäjiä rajaamaan osallistujat vain kilpailijoihin, ts. yleisö ei ole sallittu kilpailupaikalla. Tapahtumajärjestäjä voi ottaa koronapassin käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona.

Mitkä urheilutapahtumat luetaan yleisötilaisuuksiksi?

”Yleisötilaisuuksia eivät ole lajiliittojen alaiset viralliset ottelut ja kilpailut, joihin osallistuminen edellyttää lähtökohtaisesti urheilijalisenssiä. Edellytyksenä on myös, ettei paikalla ole yleisöä. Harjoitusottelut eivät myöskään ole yleisötilaisuuksia, jos niissä ei ole yleisöä.”

”Yleisölle avoimia tilaisuuksia ovat esimerkiksi sellaiset isot moottoriurheilu-, hiihto-, juoksu- ja suunnistuskilpailut sekä muut urheilutapahtumat, joihin kuka tahansa voi osallistua esimerkiksi maksamalla osallistumis- tai pääsymaksun.”

Koronapassin käyttöönotto vaihtoehto rajoituksille

”Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia ei tarvitse noudattaa. Jos koronapassi otetaan käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta, esiintyjiltä tai ottelussa pelaavilta urheilijoilta.” https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69925012 

4. AVIn OHJEET

Etelä-Suomen aluehallintoviraston voimassaolevat yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset voi tarkistaa AVIn sivulta. Kunnat voivat päättää alueillaan kokoontumisrajoituksista, jotka ovat AVIa tiukemmat.

Niillä alueilla, joissa ei ole voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen tartuntatautilain pykälässä 58 c säädettyjä hygieniavaatimuksia.

Tilojen käyttöä koskevat lain yleiset hygieniavaatimukset ovat edelleen voimassa koko Suomessa 31.12.2021 saakka

Koko Suomessa ovat edelleen voimassa tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, joita laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on noudatettava:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se on mahdollista toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Hygieniavaatimuksia on noudatettava niin kauan kuin väliaikainen tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa. Tällä hetkellä pykälä on voimassa 31.12.2021 saakka.

AVI suosittelee, että tiloissa käytetään myös muita THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

5. SAGIN OHJEET

Agilitykilpailuiden ja -harrastustoiminnan järjestäminen koronaviruspandemian aikana: https://www.agilityliitto.fi/agilityliitto/sagin-koronalinjaukset/

0821 avi infograafi tartuntatautilaki hygieniavaatimukset
avi infograafi tartuntatautilaki