Koronarajoitukset 20.8.-12.9.2021

Pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoitukset tiukentuvat 20.8.-12.9.2021

[Päivitetty 6.9.2021] TÄMÄ OHJE ON VANHENTUNUT. AVIn uudet ohjeet tulivat voimaan ennen tämän ohjeen määräajan päättymistä.

[Päivitetty 24.8.2021: Lisätty ohje lähikontaktien välttämiseksi]

Ohje lähikontaktien välttämiseksi »

Rajoitukset koskevat sekä harjoittelua että tapahtumien järjestämistä Ojanko Areenalla. Määräys koskee erityisesti lähikontaktien välttämistä.

Ote Aluehallintoviraston tiedotteesta 12.8.2021:

”Etelä-Suomen aluehallintoviraston uuden päätöksen myötä sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu

  • sisätiloissa enintään 25 henkilöä ja
  • alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.

Tämä edellyttää, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta.

Lähikontaktilla tarkoitetaan tässä määräyksessä ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa.

Toimijoiden on varmistettava, ettei asiakastiloissa synny lähikontakteja

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys velvoittaa myös laajasti eri toimijoita Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntien alueella varmistamaanettä niiden ylläpitämissä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä kontaktia toisiinsa. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d ja koskee laajalti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita:

  • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • uskonnolliset yhdyskunnat
  • julkisoikeudelliset laitokset.

Määräys koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Ns. korkean tartuntariskin tiloissa, kuten sisäliikuntatiloissa, määräystä on noudatettava, vaikka asiakkaita olisi samanaikaisesti vähemmänkin. Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.”

Tiedote kokonaisuudessaan »

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä, 31.5.2021 »

Harjoittelu Ojanko Areenalla koronarajoitusten aikana »