Koronaohjeistus 26.8.2021 saakka

Pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoitukset jatkuvat 26.8. asti

[Päivitetty 27.7.2021 AVI:n tiedotteen mukaisesti. Päivitetty 8.8.2021 AVI:n tiedotteen mukaisesti. Sisältö ei ole muuttunut, mutta ajankohta on pidentynyt 10.8.2021 –> 26.8.2021.]

Ote Aluehallintoviraston tiedotteesta 6.7.2021:

  • ”Voit järjestää sisätilassa korkeintaan 10 henkilön tilaisuuksia. Suurempia tilaisuuksia voit järjestää noudattamalla THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta siten, että lähikontakti osallistujien välillä pystytään välttämään.
  • Voit järjestää rajatussa ulkotilassa korkeintaan 50 henkilön tilaisuuksia. Suurempia tilaisuuksia voit järjestää noudattamalla THL:n ja OKM:n hygienia- ja turvallisuusohjetta siten, että fyysinen kontakti osallistujien välillä pystytään välttämään.”

”Aluehallintoviraston määräämien rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

  • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
  • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
  • Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
  • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
  • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.”

Tiedote kokonaisuudessaan »

Harjoittelu Ojanko Areenalla koronarajoitusten aikana »