Koronaohjeistus ajalle 21.6.-14.7.2021

Viranomaismääräyksiä mukaillen palataan kohti ”normaalia” ja hallista poistetaan henkilömäärärajoitus ajalle 21.6.-14.7.2021. Hallissa on kuitenkin huolehdittava terveysturvallisuudesta ja kaikilla hallissa olevilla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit ja säilyttää turvaväli.

”Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 (viisikymmentä) henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustart…).

Avin tiedote kokonaisuudessaan: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69912248

Nyt tiedotettu käytäntö jatkuu kesäkauden mikäli viranomaismääräykset eivät muutu.