Rikkoutuneet esteet ja muut puutteet hallissa

Heti kun havaitset rikkoutuneen esteen tai muun huoltoa tarvitsen asian hallissa, ilmoita siitä osoitteeseen huolto@ojanko.fi

Näin saadaan este nopeiten korjattua. Yleensä nopein huolto on myös halvin.Rikkoitunut este tulee myös siirtää kentän reunalle ja merkitä asianmukaisesti.